Veli İzin Feragatnamesi

Yıldız ve Genç Kategorisinde ki tüm yarışmacıların kayıt esnasında diğer belgeler ile birlikte Veli izin belgelerini anne ve babalarına imzalatarak yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Faks, fotokopi vs kabul edilmez. 

VELİ İZİN VE FERAGATNAMESİ

Ben aşağıda imzasıBulunan_________________________________________________ velisi olduğum

oğlum/kızım_________________________________________2021 tarihinde yapılacak olan Bafa MTB CUP Dağ Bisikleti yarışına katıldığını biliyorum. 

1- Spor faaliyetlerine özellikle mücadele sporlarına katılımı ile yaşanabilecek yaralanma riskini anlıyorum. Bu tür 

yaralanmalar boyun, omurga ve iç organ yaralanmaları olabilir. Riskleri anlıyorum ve sporda mevcut olan tüm 

riskleri kabul ediyorum. 

2- Yaralanma veya hastalık durumunda, sorumlu personelin benim adıma hareket ederek çocuğumu (seçiminizi 

daire içine aliniz)

a. En yakın Hastane’ ye

b. En yakın Devlet Hastanesi ‘ne götürebileceğini kabul ediyorum.

Bu acil bir durum ise en yakın Devlet veya 

Özel Hastane’ ye götürülecektir. 

3- Çocuğumun bir doktor tarafından muayene edildiğini, rutin sağlık kontrolünün yapıldığını ve herhangi bir spor 

faaliyetine katılmasında sağlık açısından bir engeli olmadığını beyan ederim.

4- Pandemi döneminin bilincinde, Çocuğumun bu etkinliğe katılımından ötürü oluşabilecek durumlardan dolayı organizasyon ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talebi, hak iddiası bulunmayacağımı veya dava açmayacağımı, organizasyon ve çalışanlarını bu durumdan sorumlu tutmayacağımı beyan ederim. 

5- Etkinliğin zorluğundan ve karşılaşabileceği sakatlık vb. kişisel risklerden haberdar olduğumu,

6- Yarışmalara katılabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğunu, 

7- Doping içeren maddeler kullanmadığını, 

8- Etkinlik süresince ; 

Maruz kalabileceği maddi ve manevi zararlar ve kazalardan organizasyonun sorumlu tutulmayacağını, 

Sağlık ekipleri ve organizasyonun kararlarına uyacağını, Çevreye saygılı olacağını ve doğal ortamı tahrip etmeyeceğini kabul, beyan ve feragat ederim. 

Acil durumda erişilmesini istediğiniz kişi ve telefon numarası: 

Herhangi bir alerjiniz veya kronik rahatsızlığınız var mı? Varsa lütfen belirtiniz: 

Veli Ad Soyad:                                                                                    Veli Ad Soyad:

Tarih:                                                                                                                   Tarih:

İmza:                                                                                                                    İmza: